SAP Business ONE – BEAS İleri Üretim Uygulamaları sayesinde aşağıdaki süreçleri SAP Business ONE içerisinde kontrol altına alabilirsiniz.

Ürün Ağacı ve Rota Yönetimi

Seviyeli Ürün Ağacı Yönetimi

Siparişe Dayalı Ürün Ağacı Takibi

Konfigürasyona Dayalı Ürün Ağacı Yönetimi

Ana Operasyon Tanımlama

Alternatif veya Paralel Operasyon Belirleme

İş Merkezi Bakım Yönetimi ile entegre

Ürün Konfigüratörü -Varyant

Opsiyonları olan ürünleriniz için tek stok kartı ve ürün ağacı ile yönetim

Satış Teklifi & Siparişinde ürünlerinizi konfigüre etme imkanı

Web Portal (b2b) ile müşterilerinizin ürünleri konfigüre etme imkanı (Teklif/Sipariş)

Kalite Kontrol Süreçleri

Giriş Kalite Kontrol

Proses Kalite Kontrol (Üretimden Veri Toplama Terminalleri ile )

SPC (İstatistiksel Proses Kontrol)

Final Kalite Kontrol

Fason Yönetimi

Üretim ve satınalma modülü entegre uçtan uca fason yönetimi

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

Senaryo bazlı Malzeme İhtiyaç Planlaması

Parametrik olarak yönetim imkanı

Kapasite Planlama (MRPII – Advanced Planning & Scheduling)

İleri Çizelgeme (APS)

Sonlu Kapasite Planlama

Gantt gösterimi ve sürükle bırak ile plan revizyonu

CAD Yazılımları ile entegrasyon (Solidworks, Catia vb.)

CAD Yazılımları üzerinde yapılan ürün ağaçlarının (Mühendislik BOM) entegrasyonu

Tasarım değişikliklerinin izlenebilirliği

Üretimden Veri Toplama Uygulamaları ve Otomasyon

Terminal Uygulamaları (Kiosk , Tablet vb.)

Online üretim otomasyon projeleri ile anlık üretim verisi (IOT)