ERP Projesi Öncesi Kavramsal Analiz ve Tasarım Danışmanlığı

Yıllardır ERP Projelerinde gördüğümüz en önemli sıkıntı proje öncesinde tarafların birbirini tam olarak anlamamalarından kaynaklı çatışmalar ve bu çatışmaların meydana getirdiği başarısızlıklar. Özellikle Türkiye’de yaygın olarak kullanılan “Kervan yolda düzülür” sözü maalesef ERP gibi kompleks bir proje için çok da doğru bir yaklaşım değil.

EROPA ekibi olarak 25 yıla yakın zamandır dahil olduğumuz projelerde edindiğimiz bu acı tatlı tecrübeler ışığında sizlere ERP Yazılımından Bağımsız bir hizmet sunuyoruz!

Eğer aşağıda tanımladığımız sektörlerden birisinde faaliyet gösteriyorsanız ERP seçim süreci öncesinde firmanızda detaylı bir analiz çalışması yaparak süreçlerinizin karmaşıklığı doğrultusunda 100-500 sayfa arasında bir kavramsal tasarım dökümanı hazırlıyoruz.

Hizmeti Verdiğimiz Bazı Sektörler

Kavramsal Tasarım Dökümanı

Bu dökümanla hedeflediğimiz şey firmanızın röntgenini detaylı bir biçimde çekerek size uygun bir tedavi planı (süreç iyileştirme) oluşturulabilmesine rehber olmak.

Günün sonunda elde edeceğimiz bilgi ne olacak diye soracak olursanız yaptığımız prosesi aşağıda kısaca özetledik:

1. Mevcut Durum Analizi
Firmanızın an itibariyle tüm çalışma ve iş yapış prensiplerinin incelenmesi, prosesin girdilerinin ve çıktılarının tespiti. İş akışlarının anlaşılması ve eğer yoksa diyagram haline getirilmesi.

2. ERP Süreci Sonrası Hedeflenen Durumun Analizi
Firmanızın bir ERP Projesine kalkışmasının altında yatan sebepleri analiz ediyoruz ve böyle bir proje sonrası nasıl bir yapıya kavuşmak istediğinizi anlamış oluyoruz. Bu analiz sonrasında iş akışlarınızı tekrar oluşturuyoruz.

3. GAP Analizi
Mevcut durum ve beklentiler arasındaki farkları analiz ederek isterlerinizi netleştiriyoruz. Bu farkları ERP Sistemi ile nasıl modelleyebileceğiniz ile ilgili yöntemleri belirliyoruz.

4. Son olarak ERP Seçim sürecinizi nasıl yönetmeniz gerektiğine dair önemli bir çıktı elde etmiş oluyorsunuz.
Bu çıktı ile hem firma yönetiminiz ERP projesi ile ne tür faydalar elde edeceğini daha net görmüş oluyor hem de çalışacağınız ERP sağlayıcı firma tanımlanan kapsamı ne tür araçlarla karşılaması gerektiğini işin başında görüyor ve daha doğru bir tekliflendirme yaparak bütçe aşımlarının önüne geçiliyor.